napis: IV liceum Olsztyn

Rekrutacja 2020/2021

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r, poz. 657) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rekrutacja rozpocznie się zgodnie z terminami, które zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Obiady – marzec 2020

Koszt obiadów w miesiącu MARZEC 2020 wynosi: 22 dni x 3,50 zł = 77,00 zł
Odpłatność za posiłki w SOSW (Al. Piłsudskiego 56a) za miesiąc marzec wnosi się:
NA KONTO SZKOŁY:
Wpłat na konto szkoły należy dokonywać W DNIACH 27.02-05.03.2020 ROKU, prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły – należy pamiętać, że banki nie dokonują operacji na kontach w soboty i niedziele.
Nr konta 90 1020 3541 0000 5002 0291 1956 Bank PKO BP SA
W tytule należy podać:
– imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła
– miesiąc i ilość zakupionych obiadów
Np.: Cezary Jankowski, kl. 1c (po gim), Opłata za 03.2020, 16 obiadów, bez piątków
W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecko z osobna.
W KASIE SZKOŁY (POK. 113)
– w DNIACH 28.02-05.03.2020 ROKU w godzinach od 8:30 do 13:00
PROSIMY O PŁATNOŚĆ ODLICZONĄ KWOTĄ

Warsztaty informatyczne w Kalwie

Klasa 1E (mat-fiz-inf) w dniach 25.09-27.09 wzięła udział w warsztatach programistycznych pod merytoryczną opieką p. Magdy Burakowskiej wspomaganej przez ucznia 3d Tymoteusza Jankowskiego oraz absolwenta naszego liceum, studenta trzeciego roku informatyki Politechniki Warszawskiej Macieja Kasprzyka.
Zajęcia wychowawczo-integracyjne odbyły się pod kierunkiem wychowawczyni klasy p. Anity Król. Szkolenie miało miejsce w ośrodku Kalwa i było częścią projektu europejskiego „Po wiedzę i rozwój zdolności II” realizowanego w naszej szkole.

Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020

Kiermasz  podręczników szkolnych

W dniu  9 września br. (poniedziałek) po 7 godzinie lekcyjnej odbędzie się kiermasz  podręczników szkolnych. Uczestniczą klasy:  I, II i III  pod opieką nauczycieli.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. (poniedziałek), o godz. 10.00:

Wymiana młodzieżowa Olsztyn – Offenburg 2018/2019

W czwartek, 6.06.2019 pożegnaliśmy grupę młodzieży niemieckiej z Offenburga, która gościła przez 8 dni w naszych domach i szkole wraz z opiekunami. Uczniowie brali aktywny udział w naszym bogatym programie, zwiedzając Wilczy Szaniec, Gdańsk, Olsztynek oraz Olsztyn. Nie zabrakło również momentów zadumy i refleksji (muzeum Stalagu w Olsztynku, Stutthof). Pozostało wiele wspomnień i przeżyć, a mamy nadzieję, że również przyjaźni, o czym świadczyło wzajemne pożegnanie na dworcu, pełne uśmiechów, uścisków, przybijania „piątek” oraz łez wzruszenia.

Bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie i serce rodzicom oraz naszym uczniom!

W przyszłym roku zapraszamy na 22 edycję naszej wymiany, która rozpocznie się w kwietniu wyjazdem naszych uczniów do Offenburga.

Zespół germanistów IV LO

[rl_gallery id=”3697″]

WAKACJE NA SPORTOWO

WAKACJE NA SPORTOWO – Prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych dla młodzieży w ZSO2 w okresie wakacji 2019

Uprzejmie informujemy, iż od 24 czerwca 2019 r. rusza w naszej szkole program wakacyjnych zajęć sportowych dla uczniów ZSO 2 w Olsztynie dofinansowany ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Program zawiera działania o charakterze profilaktycznym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Zajęcia prowadzone przez pMarka Wasilewskiego odbywać się będą codziennie po 4 godziny lekcyjne w godzinach 9.30 – 12.30 w okresie wakacji wg załączonego harmonogramu.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19

W dniu 19.06.2019 (środa) odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19 Liceum nr 4 w Olsztynie.

Uczniowie zajmują miejsca w wyznaczonych salach o godzinie 8.40. O godzinie 8:50 przechodzą pod opieką wychowawców do sali gimnastycznej.

Sobota na sportowo z MZPiTU

W ramach dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów ZSO2 w Olsztynie dofinansowanych ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie zapraszamy na szkolne rozgrywki siatkarskie w sobotę 8 czerwca w godzinach 9.00-14.00.

Za miejsca na podium przewidziane są nagrody.

Informacje i zapisy u p. Marka Wasilewskiego

Relacja z Dnia Otwartego IV LO

W dniu 11 maja 2019r. odbył się dzień otwarty IV LO w Olsztynie. Uczniowie naszego liceum prezentowali oddziały – kierunki kształcenia klas I w roku szkolnym 2019/2020. Miały miejsce prezentacje zainteresowań uczniów. Odbyły się także pokazy dydaktyczne wybranych zajęć: warsztaty dziennikarskie, warsztaty z historii, warsztaty z fizyki, warsztaty z chemii, warsztaty z biologii, warsztaty językowe.

[rl_gallery id=”3645″]

Dzień Otwarty IV LO

 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

w OLSZTYNIE

im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Z A P R A S Z A

UCZNIÓW

KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

i KLAS III GIMNAZJÓW

ORAZ ICH NAUCZYCIELI

NA

 

DZIEŃ OTWARTY IV LO

w dniu 11 maja 2019r. /sobota/

godz. 10.00.

 

w programie:

I. PREZENTACJA ODDZIAŁÓW – kierunków kształcenia

klas I w IVLO

r. szkolny 2019/2020

godz. 10:00 – 14:00

prezentują uczniowie klas: IIA, IIB, IIC, IID (parter-łącznik)

 

II. PREZENTACJE TEMATYCZNE – zainteresowań uczniów

sekcja: sportowa, artystyczna (parter) i bibliotekarska (sala 110)

 

III. POKAZY DYDAKTYCZNE wybranych zajęć dydaktycznych

godz. 10.30 – 11.00 oraz godz. 11.30 – 12.00

 

warsztaty dziennikarskie – s.205

warsztaty z historii – s.101

warsztaty z fizyki – s.308

warsztaty z chemii – s.309

warsztaty z biologii – s.211

warsztaty językowe – s.104

IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie nagrodzone w konkursie „Chiron – Szkoła z Potencjałem”

27 marca odbył się Dzień Otwartych Drzwi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, podczas którego już po raz drugi wręczone zostały nagrody dla szkół średnich, których absolwenci najlepiej radzą sobie na studiach.

Wśród nagrodzonych szkół w konkursie „Chiron – Szkoła z Potencjałem” znalazła się nasza szkoła, która została uhonorowana tym tytułem za sukcesy w obszarze nauk technicznych i ścisłych.

Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu można znaleźć w Gazecie Olsztyńskiej z dnia 28.03.2019. Polecamy również do obejrzenia film relacjonujący Dzień Otwarty UWM na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=g6aU177IfdU#t=05m15s. Wypowiedź naszego Dyrektora można obejrzeć w 5-tej minucie i 14-stej sekundzie filmu.

 

 

Terminy spotkań z rodzicami w II semestrze roku szkolnego 2018/2019

 

Terminy spotkań z rodzicami w najbliższych miesiącach.

 

 

 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży w ZSO Nr 2 w Olsztynie

11 lutego 2019 r. rusza w naszej szkole kolejna edycja dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie dofinansowanych ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Program zawiera działania o charakterze profilaktycznym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Został dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Poprzez realizację niniejszego programu pragniemy wskazać alternatywę dla problemów społecznych tj.: palenie, picie alkoholu, zażywanie narkotyków.

Zajęcia prowadzone przez p. Marka Wasilewskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w okresie od 11 lutego do 11 czerwca 2019 r według harmonogramu (w załączeniu).

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

 

Harmonogram zajęć

Zajęcia sportowe w ferie

Uprzejmie informujemy, iż od 28 stycznia 2019 r. rusza w naszej szkole program dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów ZSO 2 w Olsztynie dofinansowany ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Program zawiera działania o charakterze profilaktycznym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Zajęcia prowadzone przez pMarka Wasilewskiego odbywać się będą codziennie po 4 godziny lekcyjne w godzinach 9.00 – 12.00 w okresie od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

Dzień edukacji narodowej

Warsztaty programistyczne

Klasa 1D (mat-fiz-inf) w dniach 24.09-26.09 wzięła udział w warsztatach programistycznych pod opieką p. Magdaleny Burakowskiej.
Zajęcia wychowawczo-integracyjne odbyły się pod kierunkiem wychowawcy klasy p. Tomasz Niedźwieckiego. Szkolenie miało miejsce w ośrodku Kalwa i było częścią projektu europejskiego realizowanego w naszej szkole.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe

1 października 2018 r. rusza w naszej szkole program dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie dofinansowany ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Program zawiera działania o charakterze profilaktycznym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Został dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Poprzez realizację niniejszego programu pragniemy wskazać alternatywę dla problemów społecznych tj.: palenie, picie alkoholu, zażywanie narkotyków.

Zajęcia prowadzone przez pMarka Wasilewskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w okresie od 1 października do 10 grudnia 2018 r według harmonogramu (w załączeniu).

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej (w załączeniu).

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 3 września 2018 r., (poniedziałek) o godz. 10.00:

Wymiana uczniowska z Offenburgiem

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 19 – 27 września 2018 r. odbywa się wymiana uczniowska pomiędzy naszą szkoła a Schiller Gymnasium w Offenburgu (Niemcy).

Wyjazd dofinansowywany jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł, przy czym część kwoty zostanie Państwu zwrócona po dokonaniu ostatecznego rozliczenia kosztów podróży do końca grudnia br.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  (link do formularza), pozostawienie
go w sekretariacie szkoły lub też wysłanie scan na adres mailowy tj. liceum@4lo.olsztyn.pl najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie

Gazetka szkolna Leser w roku szkolnym 2017/2018

Jak w każdym roku szkolnym redakcja naszej gazetki „Leser” prężnie pracowała. Co prawda od września 2017 Leser nie ukazywał się w formie papierowej, jednak teraz przedstawiamy Wam go w formie elektronicznej. Zapraszamy do zajrzenia i życzymy miłej lektury.

 

Gazetka szkolna Leser

Finał Konkursu Informatycznego

16-ego czerwca 2018 r. w Planetarium odbyła się uroczysta gala konkursu informatycznego „Szlakiem Mikołaja Kopernika”, podczas której finaliści konkursu zaprezentowali swoje prace.

Reprezentanci IV LO byli bardzo dobrze przygotowani i z dużym zaangażowaniem przedstawili swoje prace oraz proces ich tworzenia. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nasi uczniowie zajęli I i II miejsce!

W zwycięskiej drużynie znaleźli się uczniowie klasy II E: Łukasz Bondaruk, Piotr Krasowski i Jakub Szwed, którzy stworzyli grę edukacyjną Copernicus, zaś twórcą filmu sferycznego 360 stopni wokół Słońca był Michał Maciejewski z klasy II D.

Gratulujemy!

 

 

Spotkania z trenerem businessu

13 i 17 kwietnia 2018 roku odbyły się w naszej szkole spotkania z trenerem businessu, specjalistą rekrutacji i doradcą zawodowym Panem Michałem Janem Bagińskim. Motywem przewodnim tych spotkań było:
– skupienie się na teraźniejszości i przyszłości w kontekście wybieranego zawodu (zawody wymierające oraz zawody przyszłości),
– kreowanie własnego wizerunku w Internecie,
– tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego),
– przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.
Michał Jan Bagiński to absolwent IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, do czego nawiązał prezentując zdjęcie swojej klasy i opisując pokrótce losy swych kolegów. We właściwej części wystąpienia zaprezentował podział cywilizacji ze względu na strukturę zawodową – rolniczą, przemysłową i usługową. Podkreślił, że to właśnie usługi są sektorem przyszłości, a ich paliwem napędowym są wiedza, inteligencja i informacje. Ci, którzy sprostają wymaganiom przyszłości będą innowacyjni.
W kolejnej części prezentacji prelegent zapoznał nas z definicją zawodu, następnie wspólnie zastanawialiśmy się jakie zawody już zniknęły, jakie znikną, jakie istnieją od niedawna lub pojawią się w niedalekiej przyszłości. Wiele emocji wzbudziły w uczestnikach spotkania takie zawody jak trener ciekawości, memowy agent czy manager cyfrowej śmierci.
W części poświęconej przyszłym pracownikom Pan Bagiński mówił wiele na temat kreowania własnego wizerunku w mediach społecznościowych, wykorzystywania ich zasięgu do szukania pracy
i prezentowania siebie. Zwrócił uwagę na treści jakich nie można zamieszczać w sieci po to, aby nie zaszkodzić własnej marce. Kluczowa w tej części była analiza kompetencji, ich podział na twarde
i miękkie, podkreślenie wagi i znaczenia zwłaszcza tych drugich.
Zwieńczeniem spotkania było przybliżenie sylwetki Billa Gatesa jako człowieka sukcesu oraz jego przesłania do młodych. Prezentacja Pana Bagińskiego dała nam możliwość refleksji nad przyszłością i zainspirowała do pracy nad samorozwojem.

Polsko-rosyjska wymiana uczniowska

Mamy przyjemność poinformować, iż w naszej szkole w okresie od 1 maja 2018 do 20 listopada 2018 r. realizowany będzie projekt polsko-rosyjskiej wymiany uczniowskiej pn. „Więcej nas łączy niż dzieli  – promocja regionu Warmii i Mazur wśród młodzieży rosyjskiej oraz odkrywanie Kaliningradu przez polskich uczniów”

Projekt zakłada wymianę pomiędzy młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie (ZSO2) oraz ze szkoły partnerskiej Gimnazjum nr 32 w Kaliningradzie, której głównym celem jest promocja regionu Warmii i Mazur wśród młodzieży rosyjskiej oraz Obwodu Kaliningradzkiego przez uczniów naszej szkoły, wzmacnianie istniejącego partnerstwa międzynarodowego oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

Koordynatorem projektu jest Pani Wicedyrektor Lidia Lorenc.

Nabór uczestników trwa do 15 maja 2018 r.

Kryteria wyboru uczniów:

Dzień Otwarty IV LO

IV  Liceum  Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie zaprasza uczniów  klas  trzecich  gimnazjum na Dzień Otwarty IV LO, który odbędzie się  w  dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 12.00.

Program:

I. Otwarcie:
Przedstawienie oferty edukacyjnej IV LO dla uczniów klas pierwszych liceum 2018/2019 oraz występ artystyczny

II. Prezentacja oddziałów w roku szkolnym 2018/2019

III.  Pokazy dydaktyczne wybranych zajęć dydaktycznych w pracowniach przedmiotowych
– godz. 12.30-13.00. oraz godz. 13.30 – 14.00

1./ warsztaty dziennikarskie- s.205
2./ warsztaty z historii- s.101
3./ warsztaty z fizyki – s.308
4./ warsztaty z chemii- s.309
5./ warsztaty z biologii- s.211
6./ warsztaty – językowe – s.104

ZAPRASZAMY!
Prosimy o potwierdzenie telefonicznie udziału do 26 kwietnia tel. 089 533 70 44.

Sukces ucznia „Czwórki” w XXXI OWE

Jakub Klicki został laureatem tegorocznej edycji XXXI Olimpiady Widzy Ekonomicznej.

Zawody III stopnia (centralne) XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 7 i 8 kwietnia 2018 r. (sobota i niedziela) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku (woj. mazowieckie).

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskają minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

Pełna lista laureatów olimpiady:  Lista laureatów

Laureat Konkursu Informatycznego INFOTEST

12 kwietnia 2018 r. w Łomży odbył się  Finał Konkursu Informatycznego INFOTEST 2018. IV LO w finale reprezentował  Michał Sulikowski z klasy III E. Uzyskał bardzo dobry wynik 42 pkt. z minimalnie dłuższym czasem , niż laureat I miejsca. W efekcie zajął II miejsce. Gratulujemy!

Lista laureatów: https://www.pwsip.edu.pl/infotest/index.php

 

Wyniki konkursu na Mistrza Pi

15.03.2018 zostały ogłoszone wyniki konkursu na Mistrza Pi.
Zwycięzcą został, po raz czwarty z rzędu, Jakub Szwed z 2E z wynikiem… 2036!
Drugie miejsce zajął Łukasz Bondaruk z 2E z wynikiem 701, a trzecie Ewa Christianus z 3A z wynikiem 643.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy wszystkich za rok!!!

Sukces Zofii

Uczennica naszej szkoły z klasy 2E, Zofia Klewiado, zakwalifikowała się do etapu centralnego XVI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie OLM!

Zajęcia sportowe dla młodzieży

W lutym ruszył w naszej szkole program dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie dofinansowany ze środkówMiejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Program zawiera działania o charakterze profilaktycznym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Został dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Poprzez realizację niniejszego programu pragniemy wskazać alternatywę dla problemów społecznych tj.: palenie, picie alkoholu, zażywanie narkotyków.

Zajęcia prowadzone przez pMarka Wasilewskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w okresie od 20 lutego do 18 czerwca 2018 r według harmonogramu (harmonogram).

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej (karta zgłoszenia).

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – awans do etapu centralnego.

W dniu 12.01.2018 odbył się etap okręgowy XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Z satysfakcją informujemy, że Jakub Klicki zakwalifikował się do zawodów centralnych, które odbędą się 7 i 8 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku .

Jakub Klicki reprezentował IV LO w Olsztynie także w XIII Olimpiadzie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i zakwalifikował się do etapu okręgowego, który odbędzie się 1.03.2018 w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej.  Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej części Olimpiady.

Sukcesy Matematyczne

Nasza szkoła może pochwalić się sukcesami w olimpiadach z przedmiotów ścisłych. Mamy przyjemność poinformować, że Łukasz Bondaruk awansował do II etapu LXIX Olimpiady Matematycznej,a uczniowie  z klasy 2E również Łukasz Bondaruk, Zofia Klewiado i Piotr Krasowski dostali się  do II etapu XVI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Mocno wierzymy w Wasz sukces w kolejnych etapach :).

IX Warmińsko-Mazurskie Zespołowe Zawody Programistyczne

        16-ego lutego 2018 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie odbyły się IX Warmińsko-Mazurskie Zespołowe Zawody Programistyczne. W zawodach wzięły udział ogółem 34 zespoły ze szkół naszego województwa.

       Nasza szkoła reprezentowana była jak zwykle bardzo licznie. Uczniowie "Czwórki" wypadli bardzo dobrze zajmując miejsca: III, IV, V i VI i potwierdzając tym samym wysoki poziom wiedzy informatycznej oraz umiejętności programistycznych.

       Na pochwałę zasłużyły także zespoły pierwszoklasistów, które uplasowały się, co prawda, na dalszych pozycjach: miejscu 12 i 17, ale swoją przygodę z programowaniem zaczęły dopiero pół roku temu, na warsztatach informatycznych w Kalwie.

III miejsce
Szwed Jakub
Bondaruk Łukasz
Krasowski Piotr

 
IV miejsce
Piotr Andruszkiewicz,
Michał Olejnik,
Michał Krzyżanowski
 
V miejsce
Michał Sulikowski,
Paweł Bojarski,
Michał Kupczyk
 
VI miejsce
Aleksandra Łapa,
Weronika Piotrowska
Michał Ruść
 
 

 

Olimpiada Historyczna

Okręgowy etap XLIV Olimpiady Historycznej już za nami. W dniach 13/14 stycznia 2017 r. uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego walczyli na daty, fakty i lektury historyczne prezentując bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności. IV LO okazało się bezkonkurencyjne. I miejsce na etapie wojewódzkim zajął Bartosz Tokarski z klasy 1D, II miejsce Kamila Nowak z klasy 3C. Bez wątpienia Bartek i Kamila już udowodnili, że historia to ich pasja. Przed nimi etap centralny w Gdańsku. Ale to będą emocje! 3mamy za Was kciuki, i mamy nadzieje, że nauczyciele prowadzący – p. Edyta Kamińska, p. Tomasz Niedźwiecki i p. Henryk Falkowski nie dadzą się ponieść emocjom.

Komunikat Rady Rodziców

Rada Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym informuje,
że z dniem 1 stycznia 2018, nastąpiła zmiana numeru konta:
Bank Pocztowy S.A. 57 1320 1478 7700 0240 2000 0001,
jednocześnie informujemy,że konto RR IV LO w Banku Ochrony Środowiska z dniem 31.01.2018 zostanie zamknięte.

Debata – Patriotyzm niejedno ma imię

13 listopada odbyła się szkolna debata prowadzona przez Weronikę Bieniewską na temat patriotyzmu. Pod okiem prof. Niedźwieckiego brali w niej udział uczniowie klas IIA, IID i IIE: Paweł Pidsudko, Piotr Dębowski, Katarzyna Obidzińska, Aleksandra Słabuszewska, Weronika Ciągło i Michał Maciejewski. Uczniowie rozmawiali o patriotyzmie w każdej postaci – od lokalnego, przez gospodarczy po narodowy. Na bieżąco dyskusję komentowała publiczność złożona z trzech przedstawicieli wszystkich klas licealnych, trzech nauczycieli oraz dyrektora. Mimo tematu rzeki jakim jest patriotyzm debata trwała jedną godzinę lekcyjną. Przybliżyła nam postaci postawy patriotycznej, którymi możemy kierować się na co dzień. Mamy nadzieję, że takich wydarzeń będzie więcej!

Dzień patrona

 

7 listopada 2017 r. IVLiceum Ogólnokształcące w Olsztynie hucznie obchodziło 150 rocznicę urodzin swojej patronki – Marii Skłodowskiej-Curie. Z tej okazji uczniowie przez cały dzień mogli korzystać z przeróżnych atrakcji przygotowanych przez szkołę.

Gwoździem programu był spektakl przygotowany przez uczniów należących do szkolnego koła teatralnego. Młodzi artyści mieli niepowtarzalną okazję ćwiczyć pod okiem znanej aktorki Ireny Telesz-Burczyk, która zajęła się reżyserią sztuki. Przedstawienie adaptowane przez Ałłę Zalewską w oparciu o scenariusz Cezarego Ilczyny opowiada historię wybitnej pary naukowców Marii i Piotra Curie od momentu, kiedy połączyły ich wspólna praca oraz uczucie aż do przełomowego odkrycia radu.

W sztuce wystąpili: Katarzyna Obidzińska, Marta Orlik, Weronika Ciągło, Łukasz Bondaruk, Piotr Krasowski, Adam Burczyk, Mateusz Porębiak, Jakub Szwed i Krzysztof Plewik.

Aktorom towarzyszył szkolny zespół, ubarwiający opowieść muzyką na żywo, w składzie: Patrycja Smolińska, Julia Jakubowska i Piotr Kasprzycki.

Scenografię opracowała Agnieszka Szatkowska wraz z młodzieżą z klas gimnazjalnych a nad nagłośnieniem czuwał Jarosław Skrzypczyński.

Zainteresowanie spektaklem było tak duże, że odbyły się jego trzy odsłony w ciągu jednego dnia.

 

Informatyczne Warsztaty Programistyczne – Zielona Szkoła

W dniach 20-22 września 2017 r. odbyły się pierwsze szkolne Informatyczne Warsztaty Programistyczne – Zielona Szkoła w Kalwie. Wyjazd został zrealizowany ze środków FAJNE GRANTY T-MOBILE 2017 – programu grantowego dla pasjonatów programowania i nowych technologii.
Uczniowie klasy I D o rozszerzeniu informatycznym zmierzyli się z 21 zadaniami programistycznymi w ramach zawodów głównych, nauczyli się omawiania problemów algorytmicznych oraz wysłuchali trzech wykładów. Merytorycznie nad przebiegiem zajęć czuwała organizatorka warsztatów p. Magda Burakowska oraz dwaj absolwenci naszej szkoły, obecnie studenci UW, Marcin Gregorczyk i Jakub Daliga. Opiekę nad młodzieżą sprawował wychowawca p. Tomasz Małachowski. Nad rozliczeniem finansowym grantu czuwała p. Elżbieta Chodakowska.

Zwycięzcami głównych zawodów programistycznych zostali:
1 Michał Cellmer
2 Tomasz Kowalewski
3 Gabriel Kocenko

W zawodach stałych na pierwszych miejscach uplasowali się:
1 Tymoteusz Jankowski
2 Gabriel Kocenko
3 Szymon Sawczuk

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: galeria

Pierwsze zebranie z rodzicami

Pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami odbędzie się 13-ego września o godzinie 17 00. Zapraszamy!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 4 września 2017 r. /poniedziałek/ o godz.9.00
– dla uczniów klas I – w sali gimnastycznej
– dla uczniów kl II-III – w salach lekcyjnych /wg wykazu/

Sukces grupy filmowej NeoVisio

30 maja grupa filmowa NeoVisio Media pod opieką profesora Tomasza Niedźwieckiego zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie "Imaginacje - poezja okiem kamery". Film "O rok bliżej nieba", pokazany jako retrospekcja Gilberta o roku przemian, zachwycił widzów i został nagrodzony gromkimi brawami. Grupa nie przestaje tworzyć i zapowiada kolejne produkcje. Życzymy samych sukcesów!

-Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 

-Dzień Edukacji Narodowej

 

-Święto patronki

 

-Walentynki

 

-Zakończenie roku 3 klas

 

Koło informatyczne – podsumowanie

3-ego czerwca odbyły się ostatnie zajęcia koła informatycznego odbywającego się w naszej szkole w ramach projektu „Informatyka Specjalnością Młodych Polaków” realizowanego przez Fundację Rozwoju Informatyki, Olimpiadę Informatyczną, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz współfinansowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Na koło uczęszczali uczniowie z naszej szkoły, a także z innych szkół naszego województwa. Zmierzyli się z 37 zadaniami o różnym stopniu trudności, także olimpijskimi. Każde koło zwykle rozpoczynało się zawodami. Miło mi poinformować, że rankingu tych zawodów pierwsze miejsca zajęli uczniowie IV LO:

Miejsce Imię i nazwisko Suma punktów
1 Michał Ruść 1760
2 Michał Krzyżanowski 1310
3 Ola Łapa 1285

Prowadzony był też ranking zawodów stałych, w których uczniowie rozwiązywali zadania w trakcie trwania projektu. Czołowe miejsca w tym rankingu zajęli:

Miejsce Imię i nazwisko Suma punktów
1 Michał Krzyżanowski 2751
2 Michał Ruść 2165
3 Tomasz Sochacki 1964
4 Jakub Czajka 1924
5 Filip Skwarciany 1788
6 Jakub Szwed 1723
7 Ola Łapa 1554
8 Mateusz Olewnik 1390
9 Michał Olejnik 1271
10 Damian Wasiłowski 1030

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom koła, także tym, którzy nie zajęli wysokich miejsc w rankingach, a jednak podjęli wysiłek zmierzenia się z ciekawymi, trudnymi zadaniami informatycznymi w … soboty 🙂

Dzień Otwarty Szkoły – harmonogram

Data: 19 maja 2017 r. (piątek)

Zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjum i ich nauczycieli!

I. Otwarcie (godz. 10.00 -10.30, sala gimnastyczna)

II. Prezentacja oddziałów (godz. 10.30-13.00)

III. Pokazy dydaktyczne wybranych zajęć dydaktycznych – pracownie przedmiotowe (godz. 10.45- 11.30)

IV. Pokazowe mecze  (godz. 11.45-13.00)

Zapraszamy!

Prosimy o potwierdzenie udziału do 12 maja br. (telefonicznie: 0 89 533 70 44)

 

Finał Konkursu Informatycznego INFOTEST 2017

27 kwietnia 2017 r. w Łomży odbył się finał Konkursu Informatycznego INFOTEST 2017. Miło nam poinformować, że w gronie finalistów konkursu znalazł się uczeń klasy II E naszego liceum Michał Sulikowski.

Serdecznie gratulujemy!

Lista rankingowa finału INFOTEST 2017

 

Skip to content

Korzystanie z witryny 4lo.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close