Obiady – marzec 2020

Koszt obiadów w miesiącu MARZEC 2020 wynosi: 22 dni x 3,50 zł = 77,00 zł
Odpłatność za posiłki w SOSW (Al. Piłsudskiego 56a) za miesiąc marzec wnosi się:
NA KONTO SZKOŁY:
Wpłat na konto szkoły należy dokonywać W DNIACH 27.02-05.03.2020 ROKU, prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły – należy pamiętać, że banki nie dokonują operacji na kontach w soboty i niedziele.
Nr konta 90 1020 3541 0000 5002 0291 1956 Bank PKO BP SA
W tytule należy podać:
– imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła
– miesiąc i ilość zakupionych obiadów
Np.: Cezary Jankowski, kl. 1c (po gim), Opłata za 03.2020, 16 obiadów, bez piątków
W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecko z osobna.
W KASIE SZKOŁY (POK. 113)
– w DNIACH 28.02-05.03.2020 ROKU w godzinach od 8:30 do 13:00
PROSIMY O PŁATNOŚĆ ODLICZONĄ KWOTĄ