napis: IV liceum Olsztyn

Rekrutacja 2020/2021

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r, poz. 657) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rekrutacja rozpocznie się zgodnie z terminami, które zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Obiady – marzec 2020

Koszt obiadów w miesiącu MARZEC 2020 wynosi: 22 dni x 3,50 zł = 77,00 zł
Odpłatność za posiłki w SOSW (Al. Piłsudskiego 56a) za miesiąc marzec wnosi się:
NA KONTO SZKOŁY:
Wpłat na konto szkoły należy dokonywać W DNIACH 27.02-05.03.2020 ROKU, prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły – należy pamiętać, że banki nie dokonują operacji na kontach w soboty i niedziele.
Nr konta 90 1020 3541 0000 5002 0291 1956 Bank PKO BP SA
W tytule należy podać:
– imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła
– miesiąc i ilość zakupionych obiadów
Np.: Cezary Jankowski, kl. 1c (po gim), Opłata za 03.2020, 16 obiadów, bez piątków
W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecko z osobna.
W KASIE SZKOŁY (POK. 113)
– w DNIACH 28.02-05.03.2020 ROKU w godzinach od 8:30 do 13:00
PROSIMY O PŁATNOŚĆ ODLICZONĄ KWOTĄ

Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020

Kiermasz  podręczników szkolnych

W dniu  9 września br. (poniedziałek) po 7 godzinie lekcyjnej odbędzie się kiermasz  podręczników szkolnych. Uczestniczą klasy:  I, II i III  pod opieką nauczycieli.

Zajęcia sportowe w ferie

Uprzejmie informujemy, iż od 28 stycznia 2019 r. rusza w naszej szkole program dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów ZSO 2 w Olsztynie dofinansowany ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Program zawiera działania o charakterze profilaktycznym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Zajęcia prowadzone przez pMarka Wasilewskiego odbywać się będą codziennie po 4 godziny lekcyjne w godzinach 9.00 – 12.00 w okresie od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

Pozalekcyjne zajęcia sportowe

1 października 2018 r. rusza w naszej szkole program dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie dofinansowany ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Program zawiera działania o charakterze profilaktycznym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Został dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Poprzez realizację niniejszego programu pragniemy wskazać alternatywę dla problemów społecznych tj.: palenie, picie alkoholu, zażywanie narkotyków.

Zajęcia prowadzone przez pMarka Wasilewskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w okresie od 1 października do 10 grudnia 2018 r według harmonogramu (w załączeniu).

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej (w załączeniu).

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 3 września 2018 r., (poniedziałek) o godz. 10.00:

Wymiana uczniowska z Offenburgiem

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 19 – 27 września 2018 r. odbywa się wymiana uczniowska pomiędzy naszą szkoła a Schiller Gymnasium w Offenburgu (Niemcy).

Wyjazd dofinansowywany jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł, przy czym część kwoty zostanie Państwu zwrócona po dokonaniu ostatecznego rozliczenia kosztów podróży do końca grudnia br.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  (link do formularza), pozostawienie
go w sekretariacie szkoły lub też wysłanie scan na adres mailowy tj. liceum@4lo.olsztyn.pl najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie

Finał Konkursu Informatycznego

16-ego czerwca 2018 r. w Planetarium odbyła się uroczysta gala konkursu informatycznego „Szlakiem Mikołaja Kopernika”, podczas której finaliści konkursu zaprezentowali swoje prace.

Reprezentanci IV LO byli bardzo dobrze przygotowani i z dużym zaangażowaniem przedstawili swoje prace oraz proces ich tworzenia. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nasi uczniowie zajęli I i II miejsce!

W zwycięskiej drużynie znaleźli się uczniowie klasy II E: Łukasz Bondaruk, Piotr Krasowski i Jakub Szwed, którzy stworzyli grę edukacyjną Copernicus, zaś twórcą filmu sferycznego 360 stopni wokół Słońca był Michał Maciejewski z klasy II D.

Gratulujemy!

 

 

Spotkania z trenerem businessu

13 i 17 kwietnia 2018 roku odbyły się w naszej szkole spotkania z trenerem businessu, specjalistą rekrutacji i doradcą zawodowym Panem Michałem Janem Bagińskim. Motywem przewodnim tych spotkań było:
– skupienie się na teraźniejszości i przyszłości w kontekście wybieranego zawodu (zawody wymierające oraz zawody przyszłości),
– kreowanie własnego wizerunku w Internecie,
– tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego),
– przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.
Michał Jan Bagiński to absolwent IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, do czego nawiązał prezentując zdjęcie swojej klasy i opisując pokrótce losy swych kolegów. We właściwej części wystąpienia zaprezentował podział cywilizacji ze względu na strukturę zawodową – rolniczą, przemysłową i usługową. Podkreślił, że to właśnie usługi są sektorem przyszłości, a ich paliwem napędowym są wiedza, inteligencja i informacje. Ci, którzy sprostają wymaganiom przyszłości będą innowacyjni.
W kolejnej części prezentacji prelegent zapoznał nas z definicją zawodu, następnie wspólnie zastanawialiśmy się jakie zawody już zniknęły, jakie znikną, jakie istnieją od niedawna lub pojawią się w niedalekiej przyszłości. Wiele emocji wzbudziły w uczestnikach spotkania takie zawody jak trener ciekawości, memowy agent czy manager cyfrowej śmierci.
W części poświęconej przyszłym pracownikom Pan Bagiński mówił wiele na temat kreowania własnego wizerunku w mediach społecznościowych, wykorzystywania ich zasięgu do szukania pracy
i prezentowania siebie. Zwrócił uwagę na treści jakich nie można zamieszczać w sieci po to, aby nie zaszkodzić własnej marce. Kluczowa w tej części była analiza kompetencji, ich podział na twarde
i miękkie, podkreślenie wagi i znaczenia zwłaszcza tych drugich.
Zwieńczeniem spotkania było przybliżenie sylwetki Billa Gatesa jako człowieka sukcesu oraz jego przesłania do młodych. Prezentacja Pana Bagińskiego dała nam możliwość refleksji nad przyszłością i zainspirowała do pracy nad samorozwojem.

Polsko-rosyjska wymiana uczniowska

Mamy przyjemność poinformować, iż w naszej szkole w okresie od 1 maja 2018 do 20 listopada 2018 r. realizowany będzie projekt polsko-rosyjskiej wymiany uczniowskiej pn. „Więcej nas łączy niż dzieli  – promocja regionu Warmii i Mazur wśród młodzieży rosyjskiej oraz odkrywanie Kaliningradu przez polskich uczniów”

Projekt zakłada wymianę pomiędzy młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie (ZSO2) oraz ze szkoły partnerskiej Gimnazjum nr 32 w Kaliningradzie, której głównym celem jest promocja regionu Warmii i Mazur wśród młodzieży rosyjskiej oraz Obwodu Kaliningradzkiego przez uczniów naszej szkoły, wzmacnianie istniejącego partnerstwa międzynarodowego oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

Koordynatorem projektu jest Pani Wicedyrektor Lidia Lorenc.

Nabór uczestników trwa do 15 maja 2018 r.

Kryteria wyboru uczniów:

Dzień Otwarty IV LO

IV  Liceum  Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie zaprasza uczniów  klas  trzecich  gimnazjum na Dzień Otwarty IV LO, który odbędzie się  w  dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 12.00.

Program:

I. Otwarcie:
Przedstawienie oferty edukacyjnej IV LO dla uczniów klas pierwszych liceum 2018/2019 oraz występ artystyczny

II. Prezentacja oddziałów w roku szkolnym 2018/2019

III.  Pokazy dydaktyczne wybranych zajęć dydaktycznych w pracowniach przedmiotowych
– godz. 12.30-13.00. oraz godz. 13.30 – 14.00

1./ warsztaty dziennikarskie- s.205
2./ warsztaty z historii- s.101
3./ warsztaty z fizyki – s.308
4./ warsztaty z chemii- s.309
5./ warsztaty z biologii- s.211
6./ warsztaty – językowe – s.104

ZAPRASZAMY!
Prosimy o potwierdzenie telefonicznie udziału do 26 kwietnia tel. 089 533 70 44.

Sukces ucznia „Czwórki” w XXXI OWE

Jakub Klicki został laureatem tegorocznej edycji XXXI Olimpiady Widzy Ekonomicznej.

Zawody III stopnia (centralne) XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 7 i 8 kwietnia 2018 r. (sobota i niedziela) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku (woj. mazowieckie).

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskają minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

Pełna lista laureatów olimpiady:  Lista laureatów

Laureat Konkursu Informatycznego INFOTEST

12 kwietnia 2018 r. w Łomży odbył się  Finał Konkursu Informatycznego INFOTEST 2018. IV LO w finale reprezentował  Michał Sulikowski z klasy III E. Uzyskał bardzo dobry wynik 42 pkt. z minimalnie dłuższym czasem , niż laureat I miejsca. W efekcie zajął II miejsce. Gratulujemy!

Lista laureatów: https://www.pwsip.edu.pl/infotest/index.php

 

Zajęcia sportowe dla młodzieży

W lutym ruszył w naszej szkole program dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie dofinansowany ze środkówMiejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Program zawiera działania o charakterze profilaktycznym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Został dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Poprzez realizację niniejszego programu pragniemy wskazać alternatywę dla problemów społecznych tj.: palenie, picie alkoholu, zażywanie narkotyków.

Zajęcia prowadzone przez pMarka Wasilewskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne w okresie od 20 lutego do 18 czerwca 2018 r według harmonogramu (harmonogram).

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej (karta zgłoszenia).

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – awans do etapu centralnego.

W dniu 12.01.2018 odbył się etap okręgowy XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Z satysfakcją informujemy, że Jakub Klicki zakwalifikował się do zawodów centralnych, które odbędą się 7 i 8 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku .

Jakub Klicki reprezentował IV LO w Olsztynie także w XIII Olimpiadzie PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i zakwalifikował się do etapu okręgowego, który odbędzie się 1.03.2018 w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej.  Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej części Olimpiady.

IX Warmińsko-Mazurskie Zespołowe Zawody Programistyczne

        16-ego lutego 2018 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie odbyły się IX Warmińsko-Mazurskie Zespołowe Zawody Programistyczne. W zawodach wzięły udział ogółem 34 zespoły ze szkół naszego województwa.

       Nasza szkoła reprezentowana była jak zwykle bardzo licznie. Uczniowie "Czwórki" wypadli bardzo dobrze zajmując miejsca: III, IV, V i VI i potwierdzając tym samym wysoki poziom wiedzy informatycznej oraz umiejętności programistycznych.

       Na pochwałę zasłużyły także zespoły pierwszoklasistów, które uplasowały się, co prawda, na dalszych pozycjach: miejscu 12 i 17, ale swoją przygodę z programowaniem zaczęły dopiero pół roku temu, na warsztatach informatycznych w Kalwie.

III miejsce
Szwed Jakub
Bondaruk Łukasz
Krasowski Piotr

 
IV miejsce
Piotr Andruszkiewicz,
Michał Olejnik,
Michał Krzyżanowski
 
V miejsce
Michał Sulikowski,
Paweł Bojarski,
Michał Kupczyk
 
VI miejsce
Aleksandra Łapa,
Weronika Piotrowska
Michał Ruść
 
 

 

Komunikat Rady Rodziców

Rada Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym informuje,
że z dniem 1 stycznia 2018, nastąpiła zmiana numeru konta:
Bank Pocztowy S.A. 57 1320 1478 7700 0240 2000 0001,
jednocześnie informujemy,że konto RR IV LO w Banku Ochrony Środowiska z dniem 31.01.2018 zostanie zamknięte.

Informatyczne Warsztaty Programistyczne – Zielona Szkoła

W dniach 20-22 września 2017 r. odbyły się pierwsze szkolne Informatyczne Warsztaty Programistyczne – Zielona Szkoła w Kalwie. Wyjazd został zrealizowany ze środków FAJNE GRANTY T-MOBILE 2017 – programu grantowego dla pasjonatów programowania i nowych technologii.
Uczniowie klasy I D o rozszerzeniu informatycznym zmierzyli się z 21 zadaniami programistycznymi w ramach zawodów głównych, nauczyli się omawiania problemów algorytmicznych oraz wysłuchali trzech wykładów. Merytorycznie nad przebiegiem zajęć czuwała organizatorka warsztatów p. Magda Burakowska oraz dwaj absolwenci naszej szkoły, obecnie studenci UW, Marcin Gregorczyk i Jakub Daliga. Opiekę nad młodzieżą sprawował wychowawca p. Tomasz Małachowski. Nad rozliczeniem finansowym grantu czuwała p. Elżbieta Chodakowska.

Zwycięzcami głównych zawodów programistycznych zostali:
1 Michał Cellmer
2 Tomasz Kowalewski
3 Gabriel Kocenko

W zawodach stałych na pierwszych miejscach uplasowali się:
1 Tymoteusz Jankowski
2 Gabriel Kocenko
3 Szymon Sawczuk

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: galeria

Pierwsze zebranie z rodzicami

Pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami odbędzie się 13-ego września o godzinie 17 00. Zapraszamy!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 4 września 2017 r. /poniedziałek/ o godz.9.00
– dla uczniów klas I – w sali gimnastycznej
– dla uczniów kl II-III – w salach lekcyjnych /wg wykazu/

Koło informatyczne – podsumowanie

3-ego czerwca odbyły się ostatnie zajęcia koła informatycznego odbywającego się w naszej szkole w ramach projektu „Informatyka Specjalnością Młodych Polaków” realizowanego przez Fundację Rozwoju Informatyki, Olimpiadę Informatyczną, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz współfinansowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Na koło uczęszczali uczniowie z naszej szkoły, a także z innych szkół naszego województwa. Zmierzyli się z 37 zadaniami o różnym stopniu trudności, także olimpijskimi. Każde koło zwykle rozpoczynało się zawodami. Miło mi poinformować, że rankingu tych zawodów pierwsze miejsca zajęli uczniowie IV LO:

Miejsce Imię i nazwisko Suma punktów
1 Michał Ruść 1760
2 Michał Krzyżanowski 1310
3 Ola Łapa 1285

Prowadzony był też ranking zawodów stałych, w których uczniowie rozwiązywali zadania w trakcie trwania projektu. Czołowe miejsca w tym rankingu zajęli:

Miejsce Imię i nazwisko Suma punktów
1 Michał Krzyżanowski 2751
2 Michał Ruść 2165
3 Tomasz Sochacki 1964
4 Jakub Czajka 1924
5 Filip Skwarciany 1788
6 Jakub Szwed 1723
7 Ola Łapa 1554
8 Mateusz Olewnik 1390
9 Michał Olejnik 1271
10 Damian Wasiłowski 1030

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom koła, także tym, którzy nie zajęli wysokich miejsc w rankingach, a jednak podjęli wysiłek zmierzenia się z ciekawymi, trudnymi zadaniami informatycznymi w … soboty 🙂

Dzień Otwarty Szkoły – harmonogram

Data: 19 maja 2017 r. (piątek)

Zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjum i ich nauczycieli!

I. Otwarcie (godz. 10.00 -10.30, sala gimnastyczna)

II. Prezentacja oddziałów (godz. 10.30-13.00)

III. Pokazy dydaktyczne wybranych zajęć dydaktycznych – pracownie przedmiotowe (godz. 10.45- 11.30)

IV. Pokazowe mecze  (godz. 11.45-13.00)

Zapraszamy!

Prosimy o potwierdzenie udziału do 12 maja br. (telefonicznie: 0 89 533 70 44)

 

Finał Konkursu Informatycznego INFOTEST 2017

27 kwietnia 2017 r. w Łomży odbył się finał Konkursu Informatycznego INFOTEST 2017. Miło nam poinformować, że w gronie finalistów konkursu znalazł się uczeń klasy II E naszego liceum Michał Sulikowski.

Serdecznie gratulujemy!

Lista rankingowa finału INFOTEST 2017

 

II miejsce w Konkursie Piosenki Francuskiej

25 marca zespół w składzie:
Aleksander Maciejewski, gitara, śpiew – IIE
Kacper Kuta, gitara – IIA
Sebastian Szczepański, gitara basowa – ID
Mikołaj Malicki, perkusja – 1a
zdobył II miejsce w Konkursie Piosenki Francuskiej w Nidzicy. Olek zaśpiewał dwie piosenki: Jétais sur la route Gerard de Palmas i Il est où le bonheur Christophe Maé. Występ był brawurowy, profesjonalny i stał na wysokim poziomie artystycznym i językowym.

Muzykom serdecznie gratulujemy!

Konkurs „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”

W dniu 24 marca 2017 roku, w budynku najstarszej publicznej szkoły średniej w Olsztynie – I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, został przeprowadzony II etap III edycji konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. W tym roku tematyka pytań  związana była ze Szwajcarią. Przedstawiciele naszej szkoły z klasy 1E pochwalili się znajomością  kultury, historii i sławnych osób z tego kraju. Wrócili do szkoły z dyplomem za zajęcie III miejsca na 16 drużyn z  całego naszego regionu. Gratulujemy Weronice Ciągło, Oli Grzyb i Łukaszowi Bondarukowi!

Un jour jirai à Paris

Un jour jirai à Paris – pewnego dnia pojadę do Paryża: zapowiedź zawarta w tytule tak niegdyś popularnej książki do nauki języka francuskiego ziściła się w dniach 28 lutego – 4 marca 2017r. Grupa młodzieży IV Liceum i Gimnazjum nr 4 spędziła pięć wspaniałych dni w stolicy kraju nad Sekwaną. Paryż zachwycił nas architekturą, zabytkami, a przede wszystkim czymś, czego nie da ująć się w słowach ani uchwycić w fotografiach – niepowtarzalnym, magicznym klimatem.
Kolekcja Louvru i Musée dOrsay zapierała dech w piersi i kilka godzin spędzonych w tych przybytkach sztuki i historii wydawało się być niewystarczające. Być przed Katedrą Notre-Dame to świadomość tysiąca lat patrzących na nas, a widok rozety to dreszcz jakiego nie czuje się oglądając ilustracje w książkach.
Jako że  motywem przewodnim naszej wycieczki były ślady Wielkiej Polskiej Emigracji, zwiedziliśmy Muzeum Adama Mickiewicza z salonem Fryderyka Chopina, miejsce pracy naszej Patronki Marii Skłodowskiej-Curie w Instytucie Radowym, cmentarz Père Lachaise, gdzie spoczywa Fryderyk Chopin, generał Walery Wróblewski, Maria Walewska, Hôtel Lambert  (siedzibę obozu politycznego Wielkiej Emigracji), Panteon, gdzie obok wielkich pisarzy, takich jak Victor Hugo czy Emil Zola, spoczywa Maria Skłodowska-Curie z mężem Piotrem. Lista zabytków jest długa, nie sposób jej przytoczyć w tak krótkim tekście, ale wierzcie nam – codzienne dwunastogodzinne przemierzanie paryskich bruków wypełnione były atrakcjami  równie przyjemnymi co ważnymi, jak wizyta w muzeum Perfum Fragonard czy wjazd na wieżę Eiffela.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć – może choć w drobnej cząstce udało się w nich oddać atmosferę, jaka towarzyszyła wyjazdowi, za co serdecznie dziękujemy naszym Paniom od francuskiego, Anicie Król i Justynie Kuczerce-Moszczyńskiej oraz cudownemu Panu Januszowi, pilotowi wycieczki.

Dzień Otwarty IV LO

IV Liceum Ogólnokształcace w Olsztynie im. Marii Sklodowskiej-Curie

ZAPRASZA

uczniów klas III gimnazjum na Dzień Otwarty IV LO w dniu 19 maja 2017 r. (piątek)

W programie m.in.

– prezentacja oddziałów klas I

– prezentacja kierunków kształcenia w IV LO w roku szkolnym 2017/2018

UWAGA!

Program szczegółowy Dnia Otwartego zostanie podany na początku maja.

XXIV Olimpiada Informatyczna

Znamy już wyniki I etapu XXIV Olimpiady Informatycznej. Do drugiego etapu zakwalifikował się Maciej Kasprzyk – uczeń klasy III D o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w II etapie!

Godzina Kodowania

W dniach 5-11 grudnia 2016 roku w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  Godzinie Kodowania.  Inicjatywa Godziny Kodowania polega na przybliżeniu uczniom idei programowania za pomocą godzinnych zestawów łamigłówek, które przypominają uczniom ich bohaterów z różnych gier, zabaw i filmów. Uczniowie poprzez ich rozwiązywanie mogli poznać podstawowe konstrukcje algorytmiczne. Za poprawne rozwiązanie zestawu łamigłówek można było otrzymać certyfikat. Nasi uczniowie radzili sobie świetnie z myśleniem algorytmicznym, a także znakomicie się bawili.

gdzina1kodowania2016 gdzina2kodowania2016

Spotkanie z rodzicami

Uwaga!

Dziś spotkanie z rodzicami wyjątkowo odbędzie się o godzinie 17 00.

Pierwszy zjazd w LOZ

Zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym zaczynają się 10-11 września 2016 roku o godzinie 8 00.

Plan zajęć dla klas 1, 2, 3 zostanie podany w tym dniu.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17 w IV Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się w dniu 1 września  2016 r. /czwartek/ o godz. 9.00
  • dla uczniów klas I – w sali gimnastycznej
  • dla uczniów klas II i III –  w salach lekcyjnych wg podanego wykazu

Nabór do Liceum Zaocznego

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane nauką w trybie zaocznym do dalszego kształcenia w naszym Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym. Nabór trwa do 31.10.2016 r. Nauka jest bezpłatna.

Więcej informacji na stronie: http://4lo.olsztyn.pl/loz/

Rekrutacja 2016/2017 – informator

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem:

 


Projekt i wykonanie: Aleksandra Radziszewska

Spotkanie informacyjne z rodzicami

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie zaprasza rodziców IV LO oraz Gimnazjum nr 4 na spotkanie z panem Radosławem Gruss, pracownikiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Tematem spotkania będzie problematyka „dopalaczy”.
Termin spotkania: 18 maja godzina 16.00 sala 211.

Dziennik elektroniczny

Od września 2016 r. będzie już dostępny dla uczniów i rodziców dziennik elektroniczny. Rodzice będą mieli codzienny wgląd w postępy swoich dzieci, uczniowie zaś szybciej uzyskają informacje o ocenach, zastępstwach i innych bieżących sprawach szkolnych.

Na razie do pracy z dokumentacją elektroniczną przygotowują się nauczyciele. Każda sala lekcyjna wyposażona została w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Umożliwia to nauczycielom pracę z dziennikiem elektronicznym na bieżąco.

Warto wspomnieć, że w minionym roku w szkole powstała nowa, bezpieczna i szybka sieć LAN, która przyłączona została światłowodem do Internetu. Budowa takiej sieci to warunek konieczny sprawnego działania dziennika elektronicznego.

Mistrzostwa Olsztyna w siatkówce chłopców

W mistrzostwach Olsztyna w siatkówce chłopców nasza drużyna zajęła IV miejsce. 
Skład drużyny to:
Mateusz Falkowski
Michał Kopacki
Paweł Rutecki
Marcin Jarosławski
Janusz Siennicki
Błażej Zajączkowski
Stanisław Bukowski
Michał Krzyżanowski
Karol Konopielko

Finał Szkolnych Zawodów Programistycznych

12 marca 2016 roku w szkole odbył się finał Szkolnych Zawodów Programistycznych.  Finaliści zmierzyli się z czterema zadaniami o różnym stopniu trudności. Zadania należało rozwiązać i poprawnie zapisać w języku C++, ale do otrzymania maksymalnej ilości punktów, trzeba było zaimplementować algorytm, który działa wystarczająco szybko, tak, żeby program mieścił się w zadanych limitach czasowych.

Pierwsze miejsce i tytuł Najlepszego Programisty w Szkole 2016 zdobył Robert Ostoja-Lniski z klasy II D. Drugie miejsce, z taką samą ilością punktów, ale dłuższym czasem rozwiązania - Szymon Małolepszy, również z klasy II D. Na trzecim miejscu uplasował się Jacek Krzykowski (kl. II D).

Bardzo ładnie zaprezentowali się pierwszoklasiści: Michał Krzyżanowski zajął VI m., Michał Ruść - VII m., Szymon Reddig - IX m.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję!

Magda Burakowska

II miejsce w województwie w szachach

W dniu 11.03.2016 roku w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Szachach. Do zawodów zgłosiło się 7 zespołów. Nasi uczniowie zajęli znakomite II miejsce. Gratulujemy!

Skład drużyny:

  • Wojtunik Maciej 3 E
  • Malczyk Aleksander 2 B
  • Pytlowski Wojciech 3 E
  • Mitech Natalia 3 B

Finał mistrzostw Olsztyna w koszykówce chłopców

 kosz_ch2016 W finale rozgrywek o mistrzostwo Olsztyna w koszykówce chłopców szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 nasza reprezentacja zajęła IV miejsce.
Skład drużyny:
Łukasz Kobierski 
Karol Konopielko 
Jakub Gniadek
Mateusz Falkowski
Władysław Korzeniewski
Jakub Sienkiewicz
Konrad Ertmański
Maurycy Maziuk

Turniej CS:GO

W styczniu, w dniach 20-22, w naszej szkole odbył się turniej Counter-Strike Global Offensive. Pierwszego dnia (Środa 20 stycznia) rozpoczęły się mecze w grupie A. Do półfinału doszli zawodnicy BGC Team i Non-Lifers, z czego zwycięsko wyszła drużyna BGC Team.
Drugiego dnia (Czwartek 21 stycznia) rozgrywane były meczy w grupie B oraz kolejny półfinał, do którego doszły drużyny takie jak Niggas in Pyjamas i blackspadeS. Drugi półfinał wygrali zawodnicy zespołu blackspadeS.
W piątek 23 stycznia na sali gimnastycznej odbył się finał turnieju, gdzie po wielu godzinach zmagań zwyciężyła wynikiem 2-1 w mapach drużyna BGC Team!
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji przed, jak i w trakcie turnieju.
Mamy nadzieję, że zarówno zawodnikom, nauczycielom, jak i oglądającym ten mały event się spodobał i w przyszłości zorganizowane zostaną kolejne edycje!
Parę słów od organizatorów, oraz podsumowanie turnieju:

"Na początku chcielibyśmy podziękować osobom które wspomogły organizację turnieju: Mateusz Falkowski, Paweł Brzóska, Maciek Wróblewski, Michał Sakowski, Kuba Jurkiewicz, Bartek Wierzbicki, Bartek Koziołek, Olek Malczyk, Bartek Tyszer, Błażej Zajączkowski, Marcin Zakrzewski, Karol Jarzyński, Mikołaj Kantor, oraz wszystkim innym którzy udzielili nam wszelkiej pomocy a nie zostali tutaj wymienieni. Chcemy również podziękować Panu Dyrektorowi oraz nauczycielom informatyki za wsparcie pomysłu , entuzjastyczne podejście i danie nam możliwości zorganizowania tego eventu.
Wszystko zaczęło się od postulatu wyborczego Wiktorii Szcześniak w wyborach na przewodniczącego samorządu, w którym to obiecała zorganizowanie turnieju w CSGO. To był bodziec który uświadomił nas że być może Turniej CSGO w LO 4 jest możliwy. Jako że mieliśmy już doświadczenie w organizowaniu mniejszych rozgrywek LANowych, postanowiliśmy podjąć się organizacji turnieju w naszym LO. Było to nie małym wyzwaniem z uwagi na skale przedsięwzięcia, jednak byliśmy mocno zmotywowani żeby się to udało. Zebraliśmy sprzęt, zapakowaliśmy do samochodu, a dalej wszystko żyło już własnym w miarę kontrolowanym przez nas życiem. Rozgrywki odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze rywalizacji. Atmosfera wokół tego turnieju była zaskakująco pozytywna, nawiązaliśmy wszyscy nowe wspaniałe znajomości. Rozgrywki grupowe tylko w małym stopniu zapowiedziały emocje jakie później towarzyszyły nam w finale jako organizatorom oraz graczom, mimo iż rozgrywki grupowe były bardzo emocjonujące. Przed finałem mieliśmy obawy czy uda nam się pogodzić obowiązki organizatorów, i stres przy graniu. Mamy nadzieje że w jakimś stopniu się to udało i poradziliśmy sobie organizacyjnie jak i gamersko. Jako drużyna chcemy pogratulować zwycięzcom fantastycznego, 3-mapowego finału, który bez wątpienia przyniósł obu drużynom niesamowite przeżycia i dużo frajdy. W kluczowych momentach dało się odczuć przypływ adrenaliny. Z naszej perspektywy mecz był na niesamowicie wyrównanym poziomie, chciałoby się rzec idealny na finał pierwszego w tej szkole turnieju w CSGO! Ostatecznie drużyna BGC Team pokonała drużynę blackspadeS 2:1 (16:12 - inferno, 10:16 - mirage, 16:14 - cache)"
~ Kuba i Rafał - organizatorzy a zarazem gracze blackspadeS
Zdjęcia, filmy oraz całość wypowiedzi na fanpage'u turnieju :
https://www.facebook.com/Turniej-CSGO-IV-LO-Olsztyn-1674349309510097/?fref=ts

Kilka słów od zwycięzców turnieju : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1679835625628132&id=1674349309510097

Film Kuby Starucha- Turniej "od kuchni": https://www.youtube.com/watch?v=OVfI52Ms1u8&feature=youtu.be

Relacja Karola Jarzyńskiego z finału : https://www.youtube.com/watch?v=p7YcI6nOYqg&feature=youtu.be

III miejsce w siatkówce dziewcząt

siatka_dzW Mistrzostwach Olsztyna w piłce siatkowej dziewcząt nasza drużyna zajęła bardzo wysokie III miejsce.
Skład drużyny:
Natalia Błaszczyk
Martyna Bystrzycka
Karolina Bystrzycka
Marta Kurek
Dominika Wołk
Kornelia Stefaniak
Julia Czyżewska
Paulina Czyżewska
Julianna Łączkowska
Wiktoria Łaszkiewicz
Maja Prokopowicz

Czwórka najbardziej usportowiona w Olsztynie

W dniu 8 grudnia 2015 r . w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego w województwie warmińsko-mazurskim. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nasza szkoła zajęła IV miejsce i była najlepszą szkołą w Olsztynie.

Wyniki I etapu XXIII OI

W tym roku zadania w pierwszym etapie XXIII Olimpiady Informatycznej były wyjątkowo trudne. Do drugiego etapu zakwalifikowało się tylko 288 najwyżej sklasyfikowanych w rankingu uczestników pierwszego etapu olimpiady z całego kraju. Wśród nich znalazł się Maciej Kasprzyk, uczeń klasy II D.

Gratulujemy awansu do II etapu!

Skip to content

Korzystanie z witryny 4lo.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close